måndag 18 mars 2019

Judendomen

Hemma
1. Se flippen
2. Skriv ner en fråga som du tar med till klassen


I skolan

1. Skriv ner förklaringar på begreppen
 • Riter
 • Tradition
 • Monoteism
 • Konverterar
 • Tanak
 • Tora
 • Talmud
 • Synagoga
 • Kosher
 • Antisemitism

2. Besvara frågorna tillsammans

1. Vilka är de centrala tankegångarna inom judendomen?
2. Vem är jude? Förklara.
3. Hur uppfattar judarna Gud?
4. Hur skapades judendomen?

Alla skriver i ett drivedokument, viktigt att ni förstår vad begreppen betyder och vad ni skriver. Vi kommer sedan att gå igenom uppgiften tillsammans

3. Är ni klara? Se studi-filmerna om judendomen

måndag 4 mars 2019

Stora Civilisationer-Romariket

Idag har ni vikarie, vi forsätter med Antiken ett tag till så idag får ni först se en film och sedan ska ni besvara frågor. Blir någon klar finns det extrauppgifter. 


1) Se filmen (Stora Civilisationer-Romerska riket)
2) Besvara frågorna ( två & två, eller tre & tre som ni sitter!)

Frågorna besvaras i ett drivedokument

1. Hur stort var det romerska riket?
2. Kan du nämna några saker som det romerska riket är känt för? 
3. Vilka var Romulus och Remus och vad gjorde de? 
4 Hur uppkom uttrycket ”alla vägar bär till Rom”? Vad kan det ha för olika betydelser? 
5. Vad gjorde senaten? 
6. Hur dog Julius Caesar, och varför?
7. Varför tror du att den romerska kejsaren inte tyckte om Jesus och lät döda honom?

Extrauppgift för den som är klar
 • Vi har inte fått veta så mycket om hur kvinnor, barn och slavar hade det i det romerska riket. Ta reda på lite mer om hur deras vardag kunde se ut. 
 • Rita en karta över hur det romerska riket såg ut när det var som störst. 

fredag 15 februari 2019

Antiken del 2: Romarriket
Vi ser flippen
Förklara följande begrepp:
 • Senaten
 • Puniska krigen
 • Kartago
 • Republik
 • Rom
 • Pyrrhus-seger
 • Hannibal
 • Romulus och Remus
 • Gladiator
 • Diktator
 • Medborgare
 • Slav
 • Armé

Uppgifter:

 1. Svara på följande frågor:
  Vilken stad var huvudstad i det romerska riket?
  Vilka var romarnas fiender? Nämn minst tre.
  Hur lyckades romarna expandera, göra sitt rike större?
  Vilka områden omfattade den romerska republiken när den var som störst?
  Hur styrdes den romerska republiken, vilka hade makten?
  Vilka var patricierna?
  Vilka var plebejerna?

onsdag 30 januari 2019

Stora civilisationer-Grekerna

1) Film
2) Begrepp

 • Aten 
 • Demokrati 
 • Olympens gudar 
 • Iliaden och Odysséen 
 • De olympiska spelen
3) Besvara frågorna
 1. Vem var Odysseus? 
 2. Vad gjorde han? 
 3. Vem var Pallas Athena? 
 4. Vad var priset för den som vann i de olympiska spelen? 
 5. Vilka styrde människornas öde, enligt människorna i det antika Grekland?
4) Enskild uppgift
I antikens Grekland fanns det många slavar och livet såg rätt så annorlunda ut om du var slav eller fri. Hur kunde livet se ut för en fri kvinna? Hur kunde livet se ut för en fri man? Hur kunde livet se ut för en slav?

fredag 25 januari 2019

Antikens grekland- civilisationens vagga


Hemma
Se flippen

Skolan

Skriv tillsammans ner förklaringar på begreppen

Begrepp
Arbeta i basgrupp, skriv ner egna förklaringar på följande begrepp

 • Akropolis
 • demokrati
 • Europa
 • filosofi
 • folkförsamling
 • Hellas
 • hellenism
 • migration
 • klassisk
 • legend
 • myt
 • politik
 • talarstol
Besvara följande frågor. 
 1. Nämn minst tre, som  ni tycker är viktiga, arv vi har från grekerna, förklara varför ni anser att just dem är viktiga
 2. Hur har grekerna påverkat oss idag?
Alla skriver, denna gången vill jag att ni skriver i varsitt dokument så att alla får öva på att anteckna.

Denna uppgiften ger dig möjlighet att träna på begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan, analysförmågan och den kommunikativa förmågan.tisdag 15 januari 2019

Mesopotamien

Vi tittar på filmen om Mesopotamien

Basgrupp

Tillsammans skriver ni ner förklaringar på följande begrepp. (Här övar ni begreppsförmågan)
Alla skriver!
 • Konstbevattning
 • Uruk
 • Stadsstat
 • Samhällsklass
 • Medelklass
 • Kilskrift
 • Förädla metaller
 • Första miljöförstörelsen
Tillsammans ska ni fundera på vad det var som gjorde att även Mesopotamien blev en kultur som varade länge. Till er hjälp har ni några frågor. 

 • Varför tror ni att det var här civilisationen startade? 
 • Hur påverkade floderna människans utveckling? 
 • Vilka betydelsefulla uppfinningar kommer från Mesopotamien?


Analysförmågan, kommunikationsförmågan och begreppsförmågan tränar ni på här.Alla skriver ner sina sammanfattningar och spara dem så att ni kan använda dem vid ett senare tillfälle
torsdag 10 januari 2019

Neolitiska Revolutionen
Begrepp


 • Förhistorisk tid
 • Jordbrukssamhälle
 • Nomader
 • Neolitiska revolutionen
 • Samlarfolk
 • Bofast
 • Civilisation

Besvara följande frågor i basgruppen


1) Hur kan vi veta så mycket om hur människorna levde för flera tusen år sedan? (Utveckla svaret)

2) Vad har det för betydelse för oss idag att vi vet hur människor levde då?

3) Människan går från samlare till jägare och sedan till jordbrukare. Förklara vad det var som gjorde att människan utvecklades samt fundera över vilka för- och nackdelar förändringen innebar.