tisdag 13 november 2018

Brottslighet och kriminalitet

Detta ska vi göra i dag! 

1. Läs texten, du kan också med hjälp av vital lyssna på den
Brottslighet och kriminalitet

2. Besvara följande frågor

____________________________________________________________

 1. Vad studeras inom ämnet kriminologi?
   
 2. Vilka teorier finns om varför människor begår brott?
   
 3. Vilka är de största skillnaderna mellan de olika teorierna om varför människor begår brott?
   
 4. Vad kallas den typ av brottslighet som inte anmäls till polisen?
   
 5. Vad innebär det för en individ att bli utsatt för ett brott?
   
 6. Vilka arbetsuppgifter har Brottsoffermyndigheten?
   
 7. Hur arbetar Kriminalvården för att dömda brottslingar inte ska återfalla i brottslighet efter avtjänat straff?
   
 8. Vad innebär villkorlig frigivning?
   
 9. När avrättades den sista personen i Sverige?  
Diskutera:
 1. Läs igenom de olika teorierna om varför människor begår brott. Vilken eller vilka av teorierna tycker du bäst besvarar frågan om varför människor begår brott? Motivera ditt svar.
   
 2. Vilka orsaker tror du är de vanligaste till varför människor inte anmäler brott till polisen? Motivera varför du tror att det är just de orsakerna.
   
 3. Anser du att straffen i Sverige är för milda och att de borde skärpas? Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se om straffen blir strängare?
   
 4. Hur tror du brottsligheten skulle påverkas i Sverige om dödsstraff återinfördes? Motivera ditt svar.

torsdag 18 oktober 2018

Från brott till straff


Hemma
Se flippen
Skriv en fråga antingen som du vill fråga kompisarna om eller som du själv vill veta

torsdag 4 oktober 2018

Lag och rätt del 1
Hemma
Se flippen
Skriv en fråga antingen som du vill fråga kompisarna om eller som du själv vill veta

Begrepp

 • Grundlag
 • Regel
 • Lag
 • Stifta
 • Norm
 • Rättssamhälle
Skolan

1) Titta gemensamt igenom begreppen och skriv förklaringar. Se till att alla i basgruppen har en förklaring på alla begreppen innan ni går vidare.
2) Skriv ner era frågor och besvara dem
3) Vad innebär orden "ingen är skyldig förrän hon/han är dömd i domstol". ? Motivera och utveckla ert svar. 

I denna uppgiften tränar ni på begreppsförmågan och analysförmågan.

Tillsammans redogör ni för vad gruppen kommit fram till inför resten av klassen. 

Lycka till!