torsdag 8 mars 2018

De fem pelarna


Se flippen gemensamt eller i basgrupperna
Begrepp från flippen:
 • Muhammed
 • Isa
 • profet
 • uppenbarelse
 • förkunnelse
 • monoteist
 • Mecka
 • Kaba
Basgrupp:
 1. Skriv förklaring på alla begreppen
 2. Skriv en sammanfattning om var och en av de fem pelarna (alla antecknar) . Tag gärna med följande information:
  Länk till er hjälp:Barnskolan
 • Varför kallas de för de fem pelarna?
 • Vilka är de?
 • Hur utför man handlingarna som ingår? Beskriv så ingående som möjligt!
 • Vilka ska utföra handlingarna?
 • Är alla pelare obligatoriska?
Basgrupp:
Efter att ni skrivit ner och sammanfattat informationen ni fått om de fem pelarna ska ni tillsammans i basgruppen resonera, och skriva ner de svar ni kom fram till, kring följande frågor:
 • Vilken pelare tror ni är svårast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Vilken pelare tror ni är enklast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Finns det någon pelare som har likheter med regler/riktlinjer inom andra religioner? Vilken/vilka?
 • Finns det någon pelare som skiljer sig (är annorlunda) från andra religioner? Vilken/vilka?
Era tankar kring dessa frågor kommer ni få dela med er av muntligt i helklass
Här övar ni på begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan, analysförmågan och den kommunikativa förmågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar