torsdag 8 mars 2018

Islam- en översikt
Hemma

 •  Se flippen,
 •  Sammanfatta flippen med egna ord, använd begreppen nedan
 •  Skriv ner en fråga, antingen en fråga du vill ha svar på eller en fråga som du vill "kolla" om dina kompisar kan svaret på 


Begrepp
 • Gabriel
 • Muhammad
 • Mecka
 • Medina
 • Koran
 • Hadith
 • De fem pelarna
 • Sharia
 • Sunni & Shia muslimer

I skolan

Basgrupp

Utgå från begreppen och skriv tillsammans i basgruppen en text om Islam. Försök att få med så många begrepp och namn i er text som möjligt. Ni skriver tillsammansmen alla skriver! (alla kommer alltså skriva samma text, men jag vill att alla i gruppen har texten i sin egna skrivbok!) Ni får ha flippen och era egna anteckningar till hjälp, vilka andra informationskällor kan ni använda er av? Är källorna användbara?  Glöm inte källhänvisning i er text! Här övar ni på er begreppsförmåga, informationshanteringsförmåga samt er kommunikativa förmåga
Diskutera i basgruppen och skriv ned vilka likheter och skillnader ni har lärt er mellan Islam  Judendomen och Kristendom som vi precis läst om. Vad hittar ni flest av, likheter eller skillnader? Presentera åtminstone två likheter och två skillnader mellan religionerna! Här övar ni på er analysförmåga, begreppsförmåga samt er kommunikativa förmåga

Områdets planering

Bedömningsmatris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar