torsdag 8 mars 2018

Judendomen del 1
Uppgift att göra hemma: 
1. Titta på flippen och skriv ner stödord och förklara följande begrepp (här övar du din begreppsförmåga)
 • tempel
 • Tanach
 • Tora
 • Neviim
 • Chetuvim
 • Talmud
 • Messias
2. Skriv ner om du har några frågor eller undrar över ord/begrepp när du ser flippen. Ta med till skolan.
På lektionen:
Bildresultat för judendom kristendom islam1. Vi kommer inleda lektionen med en gemensam sammanfattning av flippen. Ni kommer få utgå från era stödord och det är ni i helklass som tillsammans muntligt sammanfattar judendomens lära och heliga skrifter. Här övar du både din begreppsförmåga, analysförmåga och din kommunikativa förmåga.
2. Ni kommer att få arbeta i basgrupper och utgå från varsitt stycke ur Gamla Testamentet. Er uppgift är att:
 • Läsa texten tillsammans. Se till att alla i basgruppen förstår texten och vad den handlar om. Vill ni söka mer information om just er text så fundera på var ni kan hitta extra material.
 • Vad är budskapet med texten? Vilka orsaker tror ni ligger bakom att texten skrevs ner, vad ville personen som skrev ner texten att vi skulle tänka på? Vad är syftet? Vill den lära oss något? I så fall vad?
 • Är det en trovärdig text? Skulle det kunna ha skett i verkligheten? Eller uppfattar ni det mer som en berättelse/saga? Varför/varför inte? Utveckla ert resonemang!
 • Ni ska återberätta texten för era klasskamrater. Hur ni gör det väljer ni. Vill ni göra en tecknad serie, eller kanske spela upp en teater? Eller vill ni återberätta/sammanfatta texten? Valet är ert. Förmågorna ni övar är begreppsförmågan, analysförmågan, kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar