torsdag 8 mars 2018

Judendomen del 2
I flippen (börja titta 1.14 in i flippen) så nämns följande högtider:
  • Rosh Hashana
  • Yom Kippur
  • Chanukka
  • Pesach
Att göra hemma: 
Under tiden du tittar på flippen så fundera kring vilka högtider du känner till (antingen inom din egen religion, eller någon av de högtider i religioner som dina kompisar berättat om). Skriv ner vilka högtider inom judendomen som du kan jämföra med/se likheter och skillnader med inom andra religioner. OBS! Du ska inte göra jämförelsen hemma, den gör vi tillsammans på fredag. Men du ska ha med dig stödanteckningar som kan hjälpa dig att utveckla dina tankar på lektionen! Här övar du på analysförmågan samt begreppsförmågan

På lektionen: 
På lektionen så ska du använda dig av dina stödanteckningarna du gjorde hemma.
- Vi kommer inleda lektionen med att ni i basgruppen jämför era stödanteckningar och tillsammans utvecklar era tankar. Här övar du på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

- Utveckla era tankar och skriv ner likheter mellan judendomen och religionen/religionerna ni jämför med. Finns det några likheter vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många likheter med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om era religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar