torsdag 8 mars 2018

Judiska och muslimska högtider

* Skriv tillsammans i basgruppen en text med rubriken ”Högtid och fasta i islam & Judendom – likheter och skillnader”
Här vill jag att ni använder den fakta ni har fått om muslimsk och judisk fasta och jämför. Vad heter de olika perioderna när man fastar? Vilka likheter finns det? Vilka skillnader? När inträffar fastan? Vad är syftet med att fasta – varför fastar man? Utveckla era svar! Här övar du din begreppsförmåga, din kommunikativa förmåga samt din analysförmåga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar