måndag 19 mars 2018

Ortodoxa kyrkan

 1. Besvara frågorna

  a) Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan?
  b) Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
  c) Vad betyder ordet ortodox?
  d) Var finns de ortodoxa kyrkorna? Beskriv hur kyrkan är indelad.
  e) Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
  f) Vad är en ikon?
2. Beskriv ortodoxa kyrkans mysterier, vad skiljer dem ifrån katolska kyrkans sakrament?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar